Financování a koupě

Postup při koupi

Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu pěti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.
Podmínkou této rezervace je uvedení jména a kontaktních údajů zájemce. Pokud projeví zájem o rezervaci více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

Písemná rezervace

Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.
Rezervační poplatek činí 75.000,- Kč a je součástí kupní ceny nemovitosti. Zároveň je součástí 1. zálohy podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
Rezervační poplatek klient hradí do deseti dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Do šedesáti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Do deseti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient provede platbu 2. zálohy ve výši 20 %.
Další platby jsou hrazeny podle platebního harmonogramu v závislosti na dokončení jednotlivých fází výstavby.

Kupní smlouva

Po dokončení stavby, po kolaudaci a po přidělení čísla popisného je možné přistoupit k podpisu Kupní smlouvy (KS) a návrhu na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí. KS přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. Klient před podpisem KS a předáním bytu k užívání uhradí poslední část kupní ceny podle splátkového harmonogramu. Podáním návrhu na vklad KS se na katastrálním úřadě zapíše změna vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, následováno návrhem na výmaz zástavního práva úvěrující banky.
Po zápisu bytových jednotek v katastru nemovitostí vznikne ze zákona Společenství vlastníků jednotek, jehož členem se nový vlastník ze zákona stává. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu a trvalá údržba se řeší v rámci Společenství vlastníků.

Financování a koupě

Postup při koupi

Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu pěti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.
Podmínkou této rezervace je uvedení jména a kontaktních údajů zájemce. Pokud projeví zájem o rezervaci více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

Písemná rezervace

Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.
Rezervační poplatek činí 100.000,- Kč a je součástí kupní ceny nemovitosti. Zároveň je 1. zálohou podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
Rezervační poplatek klient hradí do tří pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo bytu.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Do třiceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Do dalších deseti pracovních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient provede platbu 2. zálohy ve výši ………%
Další platby jsou hrazeny podle platebního harmonogramu v závislosti na dokončení jednotlivých fází výstavby.

Kupní smlouva

Po dokončení stavby, po kolaudaci a po přidělení čísla popisného je možné přistoupit k podpisu Kupní smlouvy (KS) a návrhu na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí. KS přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. Klient před podpisem KS a předáním bytu k užívání uhradí poslední část kupní ceny podle splátkového harmonogramu. Podáním návrhu na vklad KS se na katastrálním úřadě zapíše změna vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, současně s návrhem na výmaz zástavního práva (UniCredit) jako úvěrující banky.
Po zápisu bytových jednotek v katastru nemovitostí vznikne ze zákona Společenství vlastníků jednotek, jehož členem se nový vlastník automaticky stává. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu a trvalá údržba se řeší v rámci Společenství vlastníků.

Kontakty

Václav Černý

Tel.: +420 724 607 209
Email: vaclav.cerny@passerinvest.cz