Postup při koupi

Ústní rezervace

  • Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu pěti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.
  • Podmínkou této rezervace je uvedení jména a kontaktních údajů zájemce. Pokud projeví zájem o rezervaci více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

Písemná rezervace

  • Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.
  • Rezervační poplatek činí 75.000,- Kč a je součástí kupní ceny nemovitosti. Zárověň je 1. zálohou podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
  • Rezervační poplatek klient hradí do deseti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo bytu.

Kupní smlouva

  • Budova je zkolaudována a jsou přidělena čísla popisná, takže je možné přistoupit k podpisu Kupní smlouvy (KS) a návrhu na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí. KS přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. Klient před podpisem KS a předáním bytu k užívání uhradí zbývající část kupní ceny. Podáním návrhu na vklad KS se na katastrálním úřadě zapíše změna vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
  • Každý nový vlastník se automaticky stává členem Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Rezidenční park Baarova, které vzniklo na jednání ustavující schůze vlastníků v červenci 2012.