Baarův park

Baarův park volně a nerušivě navazuje na Váš domov jako jedna velká zahrada. V parku je celá řada atrakcí pro aktivní využití volného času pro všechny věkové skupiny „návštěvníků“. Při tvorbě atrakcí byla zohledněna nejen jejich bezpečnost, ale i kreativita a originalita. V parku si můžete zahrát pétanque, zhoupnout se na rotující houpačce nebo si s kamarády nasimulovat jednoduchou konferenci díky pod zemí propojeným trubkám, jež vedou zvuk až na vzdálenost 50 metrů.

Baarův park je místem, které neodmyslitelně obohatí život Váš i  Vašich dětí.