Architekti & design

CMC Architects

Urbanismus

Koncepční a urbanistická vize komplexu Rezidenční park Baarova vychází z pečlivého porozumění stávající rozměrové nesourodosti areálu a příležitosti plynoucí z vytvoření vnitřně zaměřeného exkluzivního společenství. K projektu jsme zpočátku přistoupili čistě jako sochaři v tom smyslu, že jsme si prostor představili jako zcela zastavěný blok, z něhož jsme odebrali hmotu tak, abychom umožnili přístup světla, poskytli prostor a možnost pohybu pro život v trojrozměrné kompozici. Syntézou toho všeho bylo sochařské skládané a vzájemně propojené provedení, které působí dojmem skupiny nezávislých objektů, z nichž každý vykazuje nepřetržitou souvislost se všemi ostatními a prorůstá rovněž do přilehlého parku. Přilehlé prázdné prostory (proluky) jsou rovněž navrženy jako řada prorůstajících a vzájemně propojených vztahů, které s konečnou platností vdechují obytnému souboru charakter živoucího společenství.

„Strážní“ nebo věžovitý prvek na rohu důrazně odděluje soubor od jeho kontextu jako nová výrazná součást daného prostředí a vytváří tak formální urbanistický vstup do této komunity.

Architektura

Je samozřejmé, že sochařský přístup k tomuto výlučnému společenství předpokládá použití luxusního a taktilního materiálu, který je pro Prahu mimořádně vhodný a nadčasový – pískovec. Je to, jako kdybychom vzali obrovský pískovcový kvádr a podobně jako moderní sochař Brancusi vytvarovali expresivní formu pro bydlení. Kamenný objekt pak vstoupí do trvalého dialogu mezi světlem, vzduchem, prostorem a přilehlým parkem. 

Kontrastní vodorovná linie pohybující se v harmonii skladby s formami a fasádami vyjadřuje celkovou urbanistickou koncepci a vymezuje také zvláštní pohledy na kontext obklopující stavbu.

Dřevěná okna s vertikálními proporcemi zdůrazňují pohledy a světlo vstupující do obytných prostor a dávají vyniknout měkké, přirozené a na dotek hřejivé textuře pískovce. Balkony s potištěným skleněným zábradlím umožňují výhled do parku a zeleně, ale přitom zajišťují dostatek soukromí, aby se obyvatelé mohli cítit pohodlně.

Krajina

Zelené prostředí, do kterého je stavba zasazena, je nedílnou součástí celkového urbanistického a architektonického řešení a je ve skutečnosti dalším rozpracováním myšlenky „skládané formy“ a „skládaného prostoru“. Pestrá paleta použitých materiálů zahrnuje vodu, kámen, dřevo a mnohotvárná rozmanitost květin, keřů a stromů se rovněž vyznačuje dynamickou kompozicí vyjádřenou formou budovy, jejím prostorem a fasádami.

Záměrem návrhu stavby je zejména poetické propojení atmosféry parku s vysoce profesionálně řemeslně provedenou, hmatnou a sošnou obytnou stavbou.

Vít Máslo & David Chisholm, CMC architects